Nejvíce k poklesu sektorů průmyslu přispěla, což logicky vyplývá z uzavřené výroby, výroba motorových vozidel (-15,7 p.b.), dále s automobilovým průmyslem svázaná výroba pryžových a plastových výrobků (-3,5 p.b.). Ostatní oblasti (výroba kovových konstrukcí, strojů a zařízení, elektrických zařízení) přispěly k dubnovému poklesu průmyslu vždy zhruba 2 procentními body.

Rovněž tržby meziročně klesly, více se snížily tržby z vývozu (o 41,7 %), ale i domácí tržby zaznamenaly značný pokles (o 27,3 %). Nové zakázky ze zahraniční klesly až o 44,6 %, domácí klesly o 36,3 %.

Je zřejmé, že situace v zahraničí bude nadále ovlivňovat situaci tuzemského průmyslu. „V příštích měsících bude pro české firmy důležité uvolňování epidemiologických opatření v zemích našich obchodních partnerů. Navíc bude klíčové, zda pomoc vlád těchto států zasaženým sektorům bude dostatečná, aby se pozitivní dopad projevil i u jejich českých dodavatelů,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vzhledem k náběhu pozastavené výroby mohou být květnové výsledky průmyslu sice pozitivnější, nicméně rozběhnutá výroba byla často v menším objemu a firmy, které nepřerušily výrobu, mají méně zakázek. Z květnového průzkumu Svazu průmyslu vyplývá, že v květnu a červnu meziroční pokles zakázek větší než 40 % čeká 48 % firem. V květnu proto očekáváme další pokles průmyslové produkce,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Spíše než numerický výsledek je pro průmysl klíčové, aby vládní pomoc a podpora firmám byly efektivně distribuovány a stávající nejistotu dále neprohlubovaly. Rozhodující je, aby firmy krizové měsíce přežily, udržely si své kmenové zaměstnance a mohly obnovit investiční aktivitu.

Zdroj: www.spcr.cz