Hrubá nominální mzda vzrostla ve třetím čtvrtletí oproti minulému roku o 1,8 procenta, což je nárůst o 441 korun. Průměrná mzda se tak navýšila na 25 219 korun. V minulém roce lidé průměrně dostali 24 836 korun. Od ledna do září letošního roku se pak průměrná mzda navýšila o 608 korun oproti loňsku.

Reálná mzda ve třetím kvartále rostla mírněji, kupní síla vzrostla o 1,2 procenta. Ceny se podle Českého statistického úřadu, který údaje zveřejnil, v tomto období zvedly o 0,6 procenta.

Analytici před zveřejněním dat očekávali růst nominální mzdy o 2,5 procenta. Po odečtení inflace pak o 1,9 procenta. “Výsledky mezd za třetí čtvrtletí zaostaly za očekáváním,” shrnuje jejich názor analytik ČSOB Petr Dufek.

Samotný růst mezd může reflektovat skutečnost, že se růst zaměstnanosti v české ekonomice koncentroval spíše do odvětví s nižší úrovní výdělků, což se pak promítá právě do jen mírného nárůstu průměrné mzdy v české ekonomice,” uvádí hlavní analytik Generali PPF Radomír Jáč.

Nejvíce mzdy vrostly ve veřejné správě, ve stravování nebo v informačních oborech. V odvětvích zabývajících se těžbou, v administrativě, nebo ve vzdělání naopak mzdy oproti loňsku klesly.

I když růst mezd není nijak oslnivý, pozitivní je alespoň to, že po dvou letech reálného poklesu se mzdy začínají vzpamatovávat. Spolu s klesající nezaměstnaností se tak mírně zvyšuje kupní síla obyvatel, která spolu s pozitivní náladou spotřebitelů vede k vyšší spotřebě domácností,” řekl Dufek.

Podle ČSÚ ve třetím čtvrtletí pokračuje růst celkové zaměstnanosti, který trvá už čtyři roky. Ve třetím kvartále přibyli zaměstnanci především v průmyslu, ve veřejné správě nebo zdravotnictví, naopak méně jich pracovalo ve stavebnictví nebo pohostinství.

V řadě oborů je vývoj mezd zkreslen měnící se strukturou zaměstnání. To platí o stavebnictví a oboru ubytování a stravování, kde průměrné mzdy rostou přes citelný pokles počtu zaměstnanců, z nichž někteří se zřejmě mění na živnostníky,” uvádí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

V nepodnikatelské sféře vzrostly mzdy o 1,9 procenta, očištěné o inflaci pak o 1,3 procenta. V podnikatelské sféře byl nárůst průměrných mezd o 1,7 procenta a reálně o 1,1 procenta. Přitom ještě v prvním pololetí letošního roku rostly průměrné mzdy v podnikání o 3 procenta.

Medián, tedy hodnota mzdy uprostřed mzdového rozdělení, byl na úrovni 21 521 korun. Tradičně větší mzdy měli muži než ženy. Příslušníci silnějšího pohlaví dostali měsíčně průměrně 23 492 korun, ženy pak 19 215 korun.

Lze očekávat, že růst mezd v posledním čtvrtletí tohoto roku zrychlí, a to zejména v nepodnikatelské sféře v souvislosti s listopadovým navýšením mezd státních zaměstnanců o 3,5 procenta. Průměrné nominální mzdy by tak v posledním čtvrtletí tohoto roku měly dle našich odhadů zrychlit své tempo růstu a přesáhnout 3,5 procenta, reálné mzdy by pak vzhledem k nízké inflaci měly meziročně vzrůst o více než 2,5 procenta,” předpovídá budoucí vývoj Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Více o vývoji průměrné mzdy zde.

 

Domníváte se, že průměrné mzdy budou v následujícím čtvrtletí růst vyšším tempem?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-