Ve 4. čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,3 %, reálně klesla o 1,2 %. Medián mezd činil 39 685 Kč. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu.

„I přes více než 6% růst nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců klesla po započtení vlivu inflace reálná mzda ve 4. čtvrtletí 2023 o 1,2 %. Šlo přitom již o devátý pokles za sebou. Reálně se za celý rok 2023 mzda snížila o 2,9 %, neboť inflace dosáhla 10,7 % a nominální růst mezd byl 7,5 %.,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Ve 4. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 46 013 Kč, což je o 2 734 Kč (6,3 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 7,6 %, reálně tak mzda klesla o 1,2 %. Objem mezd se zvýšil o 6,5 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2022 zaznamenán v odvětví těžba a dobývání (10,3 %), ubytování, stravování a pohostinství (10,1 %) a v zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (9,8 %). K nejnižšímu růstu o 0,3 % došlo v ostatních činnostech.

Medián mezd (39 685 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,0 %, u mužů dosáhl 42 340 Kč, u žen byl 36 842 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 073 Kč a 74 654 Kč.

V roce 2023 dosáhla průměrná mzda 43 341 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3 024 Kč (7,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 10,7 %, reálně se tak mzda snížila o 2,9 %.

„Mzdová statistika dopadla přibližně v souladu s očekáváními a nepředstavuje tedy velké překvapení. Reálné mzdy se v meziročním vyjádření snížily již v devátém čtvrtletí za sebou a pro zaměstnance se jednalo o nejchudší čtvrtý kvartál od roku 2017. Situace se ovšem již dále nezhoršovala, naopak. Oproti předcházejícímu čtvrtletí totiž mzdový růst již inflaci překonal a průměrný český zaměstnanec tedy reálně zbohatl. To přitom platilo již ve třetím kvartále za sebou. Skutečné zchudnutí nastalo v samotném začátku roku 2023, kdy skokově narostly ceny, a od té doby kupní síla opět pozvolně narůstá. Meziroční srovnání je ovšem tímto cenovým skokem nadále ovlivněno a zůstává tedy v červených číslech,“ uvádí k datům ČSÚ hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

„Za odpracovanou práci si Češi tedy koupí znovu méně, což je situace, na kterou jsme zvyklí už 9 kvartálů. Poprvé reálně mzdy klesly ve 4Q 2021 a od té doby se jen snižují. Přestože se situace v průběhu celého roku 2023 mírně zlepšovala a tempo poklesu reálných mezd se snižovalo, stále jsme v červených číslech. V dalších měsících by se situace měla zlepšovat a reálné mzdy by měly jít nahoru. Inflace bude velmi nízká, nominální mzdy porostou a letošní rok by se proto měl nést v duchu lepší ekonomické situaci než předchozí dva roky,“ komentuje výsledky Tomáš Volf z Citfin.

„V letošním roce počítáme se zmírněním přírůstku nominálních mezd na 6%. Vzhledem ke zkrocení inflace by ale takový růst měl zvednout úroveň reálných mezd o 3,5%. Jednalo by se o nejlepší výsledek od roku 2019, který pomůže domácnostem solidně nabrat kupní sílu a spotřebními výdaji podpořit růst ekonomiky. Právě na soukromou spotřebu spoléháme jako na hlavního tahouna letošního růstu HDP, který podle našeho odhadu dosáhne 1,5%,“ říká hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek.

Zdroj: www.businessinfo.cz