„V roce 2012 jsme realizovali průzkum Stav e-commerce v ČR v roce 2012, který potvrdil, že Česká republika je v rámci Evropy e-shopovou velmocí. Tentokrát jsme se pustili více do hloubky a chtěli jsme zjistit, kdo za e-shopy vlastně stojí? Ženy? Muži? Mladí? Staří? Jedná se spíše o podnikání typu selfmademan nebo ne?,“ říká Miroslav Uďan ze Shoptet.cz.

Průzkum realizovaný na vzorku 1600 respondentů odhalil, že typickým majitelem e-shopu je obvykle muž. Ženy coby zakladatelky a majitelky e-shopů tvoří pouhou třetinu. Další typický znak pro majitele e-shopu je jeho věk, a to 26 až 35 let. Pokud bychom rozšířili sledovanou hranici až do věku 45 let, vejde se nám do tohoto věkového mantinelu přes 72 % majitelů e-shopů.

„Jen velmi málo jich naopak najdeme ve věkové kategorii 56 let a více,“ říká Miroslav Uďan a dodává, že práce s internetem a technologiemi tu starší generaci jednoznačně znevýhodňuje. Na druhou stranu je velmi zajímavý trend ve věkové kategorii 15 až 25 let. Ta tvoří necelou pětinu všech majitelů e-shopů.

„Nedá se s jistotou říci, že nám tu rostou noví Zuckerbergové, co se ale říci dá, je fakt, že mladá generace bere podnikání, které internet umožňuje, vážně a své první podnikatelské zkušenosti získává již velmi brzo,“ komentuje výsledky Miroslav Uďan.

Ekonomická situace nutí stále více lidí v České republice hledat ke svému hlavnímu zdroji příjmu ještě přivýdělek, který by navýšil rodinné rozpočty v kolonce příjmů. Pokud se tedy podíváme na účel provozování e-shopů, zjistíme, že pro dvě třetiny dotázaných je provozování e-shopu vedlejší činností, pro pouhou třetinu pak skutečně představuje hlavní příjem.

Navíc je pro pouhou třetinu e-shop jediným podnikáním, většina majitelů e-shopů potvrzuje, že se nejedná o jejich první podnikatelský počin, ať už v prostředí internetu či mimo něj. Zdá se, že internetové podnikání představuje relativně nejsnazší cestu, jak se pokusit rodinný rozpočet obohatit.

„Dříve bylo podnikání na internetu zahaleno určitou tajemnou rouškou a zdálo se, že pod ni mohou nahlédnout pouze technicky zdatní jedinci, jako třeba programátoři. E-shopy byly poměrně drahé a pro běžného uživatele bez patřičného technického vzdělání velmi složité. Dnes mají naštěstí všichni, kdo mají svou pevnou vizi a chtějí podnikání na internetu vyzkoušet, daleko volnější ruku – e-shop je dnes možné velmi jednoduše založit a neméně jednoduše s ním manipulovat,“ vysvětluje Miroslav Uďan, jehož společnost Shoptet.cz se na českém trhu zaměřuje na pronájem hotových e-shopů.

Právě jednoduchost a také jednoznačná úspora počátečních investic láká mnohé lidi ke zkoušce. Denně tak vzniká přibližně stovka nových e-shopů, přičemž jejich průměrná „životnost“ je 26 měsíců.

Chtěli byste provozovat vlastní e-shop?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.