O zkušenostech, průběhu a výsledcích kontroly informovali zástupci tří zaměstnavatelů ze zpracovatelského průmyslu. Dle jejích vyjádření se kontrola týkala dvou oblastí – plošného testování a proticovidových opatření. Pokud šlo o testování, kontrola se zajímala mj. o její organizaci, evidenční systém a komunikaci se zaměstnanci. Pokud se kontrola zajímala o proticovidová opatření, pak se zaměřila na správné užívání ochranných pomůcek, desinfekci prostor, užívání společných prostor a dodržování rozestupů, organizaci stravování, fungování kantýn a další. V průběhu a na závěr prezentování informací měli účastníci možnost také položit doplňující dotazy a krátce podiskutovat k tématu kontrol.

Pozitivním zjištěním a výstupem bylo, že kontroly byly dělány s cílem ověřit stávající stav a praxi při dodržování opatření na pracovišti a poskytnutí zpětné vazby a doporučení, co dělat jinak a lépe. Celkově vzato se kontroly nesly ve vstřícném duchu. Dalším pozitivním zjištěním bylo, že všechny tři kontrolované firmy, respektive všechna jejich kontrolovaná pracoviště (u jedné firmy se jednalo o šest výrobních hal/ pracovišť), vyšly z kontroly velice dobře. Během kontroly nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, naopak kontrola ocenila kvalitu a důslednost některých opatřeních.

Přínosem pro účastníky bylo získání informací o průběhu kontroly a jejího zaměření. Jak bylo potvrzeno již v průběhu akce, získané informace pomohly firmám lépe si představit průběh a zaměření kontrol a díky tomu se na ni do budoucna i lépe připravit.

Autor: Richard Koubek