Druhý skončil Šumperk, který v loňském roce obsadil až dvanácté místo a třetí místo patří Lipníku nad Bečvou. Kromě tohoto ocenění bylo uděleno také několik uznání – za spokojenost podnikatelů s rozvojem služeb dodavatelů ve městě jej obdrželo město Šternberk, za boj s nezaměstnaností Litovel, za podnikatelsky přívětivé poplatky Uničov či za nejlepší emailovou komunikaci Zábřeh. Města byla oceněna ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys Olomouckého kraje 2012“.

Výzkum hodnotí především podnikatelské prostředí v daném městě a přístup samotné městské správy. Vyhlašování výsledků se zúčastnili zástupci měst Olomouckého kraje. Na základě padesáti kritérií je klasifikováno znečištění ovzduší, rozvoj či vybudování nového podnikatelského prostředí, jeho kvalita a umístění a také pracovní trh. V druhé části výzkumu se hodnotí chování radnic jak z pohledu komunikace, bezpečnosti a poplatků, tak také dle názorů samotných podnikatelů. Od loňského roku kritéria zaznamenala změny, které si vyžádaly samy městské správy, ale jejich počet zůstává stejný.

Vyhlašování výsledků průzkumu předcházelo setkání místostarostů, starostů, primátorů a médií v Olomouci na téma Podpory podnikatelského sektoru a zaměstnatelnosti vs. regulace dopravy ve městě. Zástupci měst se vyjadřovali k otázkám regulace dopravy z důvodu vyššího znečištění ovzduší, umístění stojanů na kola v blízkosti radnic, živého náměstí bez aut nebo parkovacích ploch na náměstí, apod.

Řada hlavních náměstí je již zrekonstruována, města mají většinou vybudovány nejen parkovací plochy, ale i zóny, které jsou autům nepřístupné. Výjimku tvoří Olomouc a Prostějov, kde je parkování omezeno, auta mohou vjet pouze na základě povolení městské správy. Ve velké části měst jsou k dispozici stojany na kola na hlavních náměstích a podle magistrátních zástupců jsou často využívány. „Nestalo se ještě, že by stojany neměly dostatečnou kapacitu,“ zní z měst Olomouckého kraje. Také znečištění ovzduší nedělá regionu větší potíže, ve všech městech, kromě Přerova a Hranic, je výše emisí pod celorepublikovým průměrem. Některá města jsou spokojená s dopravní dostupností, Prostějov a Litovel leží u rychlostních silnic a nemají tedy nouzi o podnikatele, Lipník se těší na novou dálnici na Přerov a doufá tak ve zlepšení podmínek pro podnikatelské prostředí. V této souvislosti ovšem František Novák, starosta města Konice, poukázal na nedostatek podnikatelské poptávky, když není v blízkosti obce či města žádná dálnice.

Jak vyplynulo z diskuze, velkým problémem ve znečišťování ovzduší v poslední době nejsou podniky, které by vypouštěly škodlivé látky, ale samotné domácnosti, které se v době zdražování energií snaží ušetřit a přechází opět k topení uhlím a dřevem. Názor potvrzuje podle Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a oblast životního prostředí a zemědělství, výzkum kraje, který říká, že na znečištění regionu se 60 procenty podílejí domácnosti, 30 procent je průmyslová výroba a zbývajících 10 procent doprava. Na setkání proto padla otázka, zda by se nemělo ekologické topení, které omezí znečišťování ovzduší, zvýhodnit státem, aby se v rámci úsporných opatření domácností znečištění nezvyšovalo.

Markéta Kalousková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Olomoucký a Zlínský kraj