Svaz průmyslu a dopravy ČR opakovaně upozorňuje vládu, že české firmy budou potřebovat pomoc také v příštích měsících, kdy se rozvolní opatření proti šíření koronaviru. Květnový průzkum mezi 242 firmami ukázal, že do ekonomických problémů se postupně dostává stále více firem. Tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat.

„Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi, nebo nemohli přijet z okolních zemí. Teď je vidět, že přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů. V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat. Tím jim dá prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Nyní je třeba směřovat k oživení ekonomiky a zabránit rozlévání problémů do dalších částí ekonomiky.

FIRMY PŘICHÁZEJÍ O ZAKÁZKY

Zatímco na začátku dubna v průzkumu Svazu průmyslu hlásilo 43,5 procenta firem, že se v příštích dvou měsících bude potýkat s propadem zakázek o více než 20 procent, v květnu už se jejich podíl zvednul na 70 procent. Přitom roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad hlásilo 48 procent.

Řada firem se teprve do problémů dostává. Proto po vládě chceme, aby program Antivirus prodloužila až do srpna. Pomohlo by to 71 procentům firem, které se našeho průzkumu zúčastnily. Sice 40 procent firem v průzkumu uvedlo, že snižují nebo plánují snižovat počty pracovníků, ale díky programu Antivirus mohou propouštění omezit na nejmenší nutnou míru. Program Antivirus jako jediný funguje relativně dobře. Podporu za březen získalo 93 procent z firem, které o ni podle průzkumu požádaly, neuspělo jen 7 procent,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pruzkum SPCR 2020 04 Zakazky
HROZBA PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ROSTE

Zhoršuje se také platební morálka firem. Zatímco v dubnu uvádělo 34 procent firem, že jejich partneři přestávají platit faktury ve lhůtě splatnosti, v květnu už se s opožděnými platbami setkalo 44 procent firem. Z nich je druhotnou platební neschopností v příštích dvou měsících ohrožena více než polovina. V celém vzorku respondentů tuto hrozbu uvedlo 33 procent podniků. Špatnou platební morálkou jsou postiženy jak firmy působící primárně na domácím trhu, tak exportéři.

Krize se výrazně podepíše také na celoročních hospodářských výsledcích firem. Významnou ztrátu za rok 2020, která by mohla ohrozit existenci firmy, očekává 40 procent respondentů.

Pruzkum SPCR 2020 04 Platebni moralka

„Podniky potřebují získat přístup k hotovosti, aby mohly platit své závazky. V tomto ohledu zatím pomoc státu nefungovala rychle a dostatečně. Programy Covid I a Covid II firmám podle našeho průzkumu vůbec nepomohly. Program Covid III se spustil až po dvou měsících od začátku krize. Opatření v oblasti daní příliš nebo vůbec nepomohla 85 procentům firem, které se v průzkumu vyjádřily,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

MALÉ FIRMY V OHROŽENÍ

Nejzranitelnější jsou v nynější krizi malé firmy. Z podniků, které hlásí propad zakázek o více než 40 procent, je 85 procent malých firem s méně než 50 zaměstnanci.

“Průzkum potvrdil, že problémy výrobní firmy teprve čekají. Zatím se koronavirový útlum týkal spíše služeb a obchodu, průmyslové firmy hlásí propad až nyní. Firmy připouštějí, že Antivirus funguje relativně dobře. Z dílčích odpovědí je zřejmé, že je nedostatečný. Podíl státu ve výši 60 procent patří k nejnižším v Evropě, a máme-li po útlumu co nejrychleji opět naskočit do co nejvyššího výkonu, abychom byli konkurenceschopní, tak by i český kurzarbeit měl být konkurenceschopný,“ podotýká místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

Pruzkum SPCR 2020 04 Antivirus srpen

PARAMETRY PRŮZKUMU

Průzkum se uskutečnil od 11. do 14. května 2020. Z 242 firem, které se ho zúčastnily, bylo 70 procent malých podniků do 50 zaměstnanců, 17 procent středních podniků s 51 až 250 zaměstnanců a 13 procent velkých firem nad 250 zaměstnanců. Nejvíce byly zastoupeny podniky z oboru služeb (39 %), strojírenství (17 %) a zpracovatelského průmyslu (9 %).

Kompletní výsledky zde.

Zdroj: www.spcr.cz