Zájemci a uchazeči o zaměstnání mají jedinečnou možnost zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím kombinace poradenství a cílených rekvalifikací,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

„Velmi mě těší, že projekt, který MPSV spustilo teprve k 1. červnu 2013, již po sedmi měsících vykazuje značné úspěchy a je o něj ze strany uchazečů a zájemců o zaměstnání velký zájem,“ dodává.

Poradenské činnosti pomáhají těm, kteří mají problém v orientaci na trhu práce a hledají možnosti efektivního vyhledávání zaměstnání či odpovědi na otázky týkající se jejich pracovního potenciálu.

Projekt přináší pro ČR nový pohled na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž v případě úspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.

V rámci projektu přitom lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost zvolit si takový rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní uplatnění. Tuto volbu mohou uchazeči často učinit i na základě konkrétního požadavku od svého potenciálního zaměstnavatele.

Inovativnost projektu spočívá především v posílení efektivnosti, kdy jsou uchazečům a zájemcům o práci nabízeny a doporučovány právě takové rekvalifikace, které v jejich regionu potenciální zaměstnavatelé žádají.

Jedním z nejvýznamnějších prvků projektu jsou pozice koordinátorů v jednotlivých krajích, kteří jednají se zaměstnavateli, zpracovávají jejich požadavky a cíleně vytipovávají vhodné uchazeče a zájemce na nabízené pracovní pozice. Pak jim doporučují poradenské aktivity a vhodné rekvalifikační kurzy potřebné pro dané místo,“ říká Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů MPSV.

Za celou dobu realizace projektu se počítá s podporou 56 500 lidí, z toho 44 tisíc osob v rámci rekvalifikací a 12 500 v rámci poradenských činností. Za první půl rok od spuštění již bylo podpořeno prostřednictvím standardních či zvolených rekvalifikací celkem 7667 osob a 226 lidí prostřednictvím poradenských aktivit. Dále proběhlo 234 monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů, ze kterých bylo získáno 580 volných míst, uvádí MPSV.

Co si myslíte o projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.