Projekt je určen nezaměstnaným, evidovaným na úřadech práce v kraji, a to především z řad obtížně umístitelných uchazečů. Jedná se například o lidi se zdravotním postižením, základním vzděláním, osoby pečující o malé děti a podobně. Zahájen byl v lednu minulého roku. Dodavatelem aktivit se na základě výběrového řízení stala společnost COFET.

Prostřednictvím všech pracovišť úřadu práce v kraji bylo osloveno přes 1500 uchazečů o zaměstnání, podle údajů ke konci minulého měsíce do projektu nakonec vstoupilo 930 osob. Podle ředitelky

krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Yvony Jungové se s velmi dobrým ohlasem setkaly všechny aktivity projektu, zejména školení tzv. měkkých dovedností, v rámci kterého si účastníci mohli rozšířit teoretické i praktické dovednosti mimo jiné v oblasti komunikace, řešení problémů, organizace a plánování, týmové práce. Do konce srpna se školení zúčastnilo přes 500 lidí a 426 kurz ukončilo úspěšně.

Přes 600 nezaměstnaných absolvovalo poradenský program orientovaný na techniky hledání zaměstnání. Všem účastníkům projektu poskytovali kvalifikovaní osobní poradci individuální péči a poradenství zaměřené na hledání vhodného pracovního uplatnění.

-pda-