Informoval o tom server Novinky.cz.

Iniciativa podporuje evropské firmy ve snaze zvýšit zapojení žen na trhu práce, posílit flexibilitu tvorby příležitostí, motivovat studenty ve výběru atypických studijních oborů a zmenšit diskriminaci.

České společnosti nedokážou v současnosti existující potenciál talentu žen naplno využít. Zatímco podíl žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %, což se blíží průměru EU (58,5 %), na částečný úvazek pracuje v České republice jen 8,8 % žen, což je výrazně méně než průměr EU (31,6 %).

Rovněž zaměstnanost žen s dětmi do 6 let dosahuje v České republice pouze 35,8 %, což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí evropské sedmadvacítky je 59,7 %).

Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven.

Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí – alespoň na první tři roky po porodu – a ve snaze o návrat do zaměstnání čelí značným překážkám. Řešením, jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání, je udržovat s nimi kontakt po celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat jim pomoc při návratu.

Co si myslíte o projektu Rovnost se vyplatí?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.