Jak toho chtějí předkladatel a partner projektu dosáhnout? V rámci projektu byly vytvořeny tři odborné pracovní skupiny expertů za stranu zaměstnavatelů zaměřující se na specifické cíle:

 • problémy poskytovatelů pracovnělékařských služeb;
 • problémy preventivních prohlídek;
 • zdravotní způsobilost zaměstnance.

Stejné odborné skupiny byly vytvořeny i na straně odborů. Všechny skupiny zjišťovaly situaci v aplikaci právní úpravy přímo u zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů a identifikovaly okruhy problémů.

Od května do listopadu 2014 bylo zorganizováno 6 samostatných workshopů na straně Svazu průmyslu, 6 workshopů na straně ASO a 6 společných workshopů, na kterých se za účasti firem (personalisté, právníci i manažeři) diskutovaly problémy firem i příklady dobré a špatné praxe.

Na společných workshopech s Asociací samostatných odborů na téma poskytovatelů pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců našli zaměstnavatelé i poskytovatelé služeb shodu v názorech na:

 • nesoulad právní úpravy zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce;
 • stanovení kritérií pro posudkové závěry;
 • výpis ze zdravotnické dokumentace uchazeče o zaměstnání a zaměstnance;
 • postupu při stanovení kategorie prací;
 • povinnost prohlídek pracovišť, sjednocení terminologií;
 • vymezení časového rozsahu prohlídek;
 • dostupnost a kvalitu pracovnělékařských služeb;
 • regulaci cen základních pracovnělékařských služeb;
 • místo provádění pracovnělékařských prohlídek;
 • nedostatek oprávněných poskytovatelů.

Od ledna do května 2015 probíhají kulaté stoly v regionech (Kutná Hora, Plzeň, Trutnov, Kolín, Liberec, Žatec, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Písek, České Budějovice, Olomouc a Brno), na nichž jsou prezentovány identifikované problémy a návrhy způsobů jejich řešení. Cílem těchto setkání je ověřit návrhy z pohledu praxe.

 

  Projekt „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb”
  Koordinátor: ASO  Partner: SP ČR  Realizace: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

  Informace: http://www.spcr.cz/projekty/probihajici-projekty/7212-pracovnlekaske-sluby

 

-lhe-