Projekt Outplacement Úřadu práce ČR běží od 1. června 2020 do 31. května 2023.