Projekt Od kočárku k podnikání byl určen ženám po rodičovské dovolené a ženám v předdůchodovém věku, které se na trhu práce nacházejí ve velmi obtížném postavení.

V Rodinném centru Heřmánek se ženy zdokonalovaly mj. v komunikačních dovednostech, učily se pracovat se stresem, odstraňovat vnitřní bariéry a posilovat sebedůvěru.

„Ženy po rodičovské dovolené a ženy v předdůchodovém věku se na trhu práce nacházejí ve velmi obtížné situaci. Proto jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do aktivity, která jim pomáhá postavit se na vlastní nohy a splnit si svůj sen,“ uvedla ředitelka RC Heřmánek Petra Tenglerová.

Účastnice kurzu si získané zkušenosti a poznatky pochvalují. „Musela jsem ze zdravotních důvodů opustit práci v sociální oblasti a nyní jsem v evidenci Úřadu práce. Plánuji však založit si vlastní živnost kreativního strojového šití a také chci poskytovat masáže pohybového aparátu,“ svěřila se například Anna Lasovská.

Účast v projektu jí pomohla nejen si ujasnit, v jakém oboru chce pracovat a čeho by ráda v podnikání dosáhla, ale také kolik času chce věnovat podnikání a kolik rodině a svým koníčkům.

Projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, totiž klade velký důraz na to, aby podnikání žen bylo udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi.

Budoucí podnikatelky se pod vedením odborných lektorů dozvěděly, jaké osobnostní předpoklady jsou důležité pro podnikání a také jak postupovat při založení firmy, získaly základní povědomí o marketingu a další dovednosti. Sestavily si také svůj vlastní podnikatelský plán.

Jak ale vyplývá ze zkušeností účastnic projektu, minimálně stejně důležitou roli jako získání nových poznatků hraje i možnost sdílet své představy a zkušenosti s ostatními.

Považujete projekt Od kočárku k podnikání za užitečný?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.