V projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu máme náplánováno: V projektu Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu máme  

1130  unikátních účastníků akcí
39  diskusních fór
84  networkingových akcí
98  kulatých stolů
24  živých knihoven povolání
6  online jednání 
34   bipartitních jednání na úrovni odvětví
24  jednání expertních týmů
3  konference
5  dnů otevřených dveří pro zájemce o členství v SP ČR
10  akcí pro nové členy SP ČR
10  řešených témat
11  analýz
15  odborných posudků
10  dotazníkových šetření
12  vydání elektronického Zpravodaje sociálního dialogu
1  publikace příkladů dobré praxe
7  kontaktních míst SP ČR v regionech
10  regionálních koordinačních platforem pro pilotáž prvků duálního vzdělávání
1  celostátní platforma pro koordinaci praktického vzdělávání u zaměstnavatelů
60  jednání regionální koordinační platformy
10  jednání celostátní koordinační platformy
50  duálních partnerství škola – zaměstnavatel 
1  metodika postupu při prosazování změn v odborném vzdělávání v ČR
1  souhrnná zpráva shrnující informace o partnerstvích uzavřených v rámci   projektu a postupu zavádění duálního vzdělávání do praxe