Díky tomuto projektu, který finančně podporuje Evropský sociální fond, se k jednotným zkouškám v minulých letech dobrovolně přidávalo stále více učňovských škol – ve školním roce 2012/2013 jich bylo už téměř 85 %.

Pro školy je použití jednotného zadání lákavé, protože ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Navíc se pedagogové mohou spolehnout, že témata jednotných zadání odpovídají vzdělávacím standardům a také požadavkům zaměstnavatelů na absolventy toho kterého oboru,“ říká první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

Podle dlouhodobého záměru rozvoje školské soustavy ČR má být od roku 2014/2015 nová závěrečná zkouška povinná pro všechny školy s učebními obory. K tomu je třeba provést změnu v legislativě, kterou navrhne MŠMT do nejbližší novely školského zákona.

Ať už bude zkouška uzákoněna jako povinná, nebo bude zachována dobrovolnost použití jednotných zadání, je nezbytné, aby celý systém dál fungoval i po oficiálním ukončení projektu, shodují se odborníci z MŠMT i NÚV. Znamená to průběžnou tvorbu a obměnu témat jednotných zadání, včetně jejich posuzování odborníky z praxe, metodickou pomoc školám a fungování informačního systému, který zajišťuje přístup škol k jednotným zadáním.

Máte nějaké zkušenosti s evropskými projekty?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.