Projekt usiluje o modernizaci a podporu kapacity i komplexnosti služeb zaměstnanosti poskytovaných cizincům, a to mimo jiné vytvořením podmínek pro poskytování individualizovaných služeb zaměstnanosti zahrnující mimo jiné tlumočení. Klíčové je i zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců úřadů práce zaměřených na práci s klienty ze zahraničí.

Aktivity projektu budou směřovat k posílení atraktivity tuzemského trhu práce v globální soutěži o kvalifikované zaměstnance. Česká republika je součástí Evropské sítě evropské služby zaměstnanosti (EURES), jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Poskytuje také služby užitečné všem pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Na straně zahraničních pracovníků bude také zvýšena informovanost o možnostech a rizicích na trhu práce, což přispěje ke zlepšení pracovněprávních podmínek obecně.

Projekt byl zahájen letos v lednu a bude fungovat čtyři a půl roku. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. MPSV na projektu spolupracuje s partnery na trhu práce, především zaměstnavateli, vzdělávacími organizacemi, kraji a obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, centry pro integraci a výzkumnými institucemi.

EURES+3Z Up! navazuje na projekt Evropské služby zaměstnanosti ČR II, který skončí v polovině letošního roku. Veškeré informace o projektu naleznete na webu MPSV. Další podrobnosti poskytne Oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV, tel.: (+420) 221 923 349 nebo 221 920 968, EURES3Z@mpsv.cz.

Zdroj: www.mpsv.cz