Projekt DigiKompetence, realizovaný v období 2022–2023, úspěšně naplnil svůj cíl poskytovat systémovou a metodickou podporu pro efektivní vykonávání práce z domova a využívání příslušných nástrojů.

Na podzim roku 2023 proběhlo v rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, druhé kolo výzkumu zaměřeného na práci z domova. Z pohledu na strukturu dotazované cílové skupiny se jednalo o zaměstnance a vedoucí
pracovníky, přičemž 70 % respondentů tvořily ženy a více než 60 % respondentů mělo dosažené vysokoškolské vzdělání. Z výsledků vyplynulo, že 80 % respondentů má možnost práce z domova, kterou využívá v průměru jednou týdně. Pozitivně byly hodnoceny vlivy na rodinný život a duševní zdraví, samotná možnost práce z domova byla vnímána jako významný benefit. Mezi nejčastěji zmiňovanými výhodami byly větší soustředěnost, lepší organizace práce v čase a úspora doby na dojíždění. Naopak za nevýhody práce z domova, které respondenti uváděli, byly nedostatek sociálního kontaktu, tendence k práci mimo pracovní dobu a složitější řešení pracovních otázek.

Tři případové studie provedené ve společnostech Avast, Scio a Freelo poskytly hluboký vhled do využívání práce z domova. Závěry těchto studií byly pečlivě zpracovány a shrnuty do online průvodce pro efektivní práci z domova, který je dostupný na stránkách PortáluDigi, samotné případové studie pak na stránkách projektu DigiKompetence.

Mezi další klíčové výstupy projektu se dále řadí:

  • Návrh doporučení pro zavedení nástrojů a dalšího vzdělávání pro výkon práce
    z domova
  • Analýza legislativních opatření pro práci z domova ve vybraných zemích: Slovensko,
    Belgie, Španělsko, Portugalsko a Německo
  • Manuál pro posouzení vhodnosti povolání pro výkon práce z domova
  • Vzdělávací kurz pro přípravu na práci z domova v rodině
  • T-SOS: katalog online nástrojů nebo softwarových aplikací, které usnadňující/zefektivňují práci z domova

 

Projekt DigiKompetence byl financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Informace o projektu naleznete na www.digikompetence.cz, autoevaluační nástroj EVALDO můžete vyzkoušet na www.evaldo.cz. V průběhu realizace projektu bylo natočeno 24 podcastů věnující se digitálním kompetencím a rozhovorům se zajímavými hosty. Podcastový  kanál DigiPodcast najdete na předních podcastových platformách. Projekt DigiKompetence je i na Facebooku, LinkedIn, Instagramu a videa naleznete na příslušném YouTube kanálu projektu.

Zdroj: www.mpsv.cz