Na projekt financovaný Evropským sociálním fondem bylo během tří let vynaloženo 70 milionů korun a zaměstnal kolem 80 lidí.

„Zaměstnavateli a odbory bylo zpracováno na 40 odborných dopadových studií v odvětvích zemědělství, těžebního průmyslu, textil-oděv, stavebnictví, obchodu, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury, školství a dopravy,“ informoval účastníky Jan Zikeš z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, který byl jedením z tvůrců projektu.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil připomněl, že myšlenka na vypracování tohoto projektu vzešla z odborové půdy. Odbory se nechaly inspirovat zkušenostmi z členských států Evropské unie.

Země, ve kterých sociální partneři a vláda podporují a vedou sociální dialog v širokém záběru a mají rozvinutou sociální ochranu občanů, jsou nejvíce konkurenceschopné a snáze odolávají globálním finančním a hospodářským krizím. Mezi takové patří především skandinávské státy, ale i sousední Rakousko a Německo. Bohužel, Česká republika se k těmto státům počítat nemůže, a to především zásluhou této koaliční vlády,“ řekl Zavadil. 

Podle něj se přístup vlády k sociálnímu dialogu odráží i na žebříčku konkurenceschopnosti, kde Česká republika zaujímá ostudnou 47. příčku z asi 60 zemí.

„Věřím, že ukončení projektu neznamená konec sociálního dialogu v Čechách. Odbory se budou snažit ve spolupráci se zaměstnavateli a EU připravovat další projekty a jejich výsledky a studie přenášet do každodenní praxe ve firmách,“ uzavřel Jaroslav Zavadil.

Projekt přispěl ke zkvalitnění sociálního dialogu v našich odvětvích a to zejména při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně. A navíc projednávaná témata při kolektivním vyjednávání mají velký, řekl bych přímo pozitivní, ekonomický dosah,“ prezentoval své zkušenosti s projektem ředitel Asociace textil-oděv-kůže Jiří Kohoutek.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek kritizoval vládu za její přístup k dialogu se sociálními partnery, díky kterému je dialog vystaven tvrdému ekonomickému tlaku. Dufek, který je rovněž předsedou Odborového svazu pracovníků v zemědělství uvedl, že od roku 1990 odešlo ze zemědělství 250 tisíc lidí. Přesto byla v resortu každoročně uzavřena odvětvová kolektivní smlouva, která umožňovala mírné nárůsty mezd zemědělců.

Je dobře, že kolektivní vyjednávání a sociální dialog podporuje Evropské unie, kdyby záleželo v tomto směru pouze na podnikatelích a pravicových vládách, žádné vyjednávání by se u nás nekonala,“ kritizoval Dufek.

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Šimerka ocenil, že se tříletého projektu zúčastnilo celkem 12 odvětví s velice efektivními závěry. Poděkoval tvůrcům projektu i těm, kteří se postarají, aby bipartijní sociální dialog dál pokračoval.

„Velkým pozitivem je, že projekt přispěl k prohlubování a zkvalitňování sociálního dialogu, což se projevilo především při vyjednávání a uzavírání podnikových a odvětvových kolektivních smluv,“ řekl Šimerka.

Účastníky konference informoval, že se v současné době na vládě nepřipravují žádné významné legislativní změny v zákoníku práce a zákonu o kolektivním vyjednávání. Apeloval na podnikatele i odbory, aby se snažili posilovat význam kolektivních smluv vyššího stupně, protože jsou základním vodítkem i jistotou pro následné kolektivní vyjednávání ve firmách. „A do toho žádná vláda nemůže zasahovat,“ uzavřel Petr Šimerka. 

Co si myslíte o sociálním dialogu v České republice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.