Podle zástupců Úřadu práce ČR má být program určený pro zaměstnavatelé, kteří se vzpamatovávají z doznívající finanční krize. Firmám program přináší více než 800 milionů korun. Část těchto peněz, tři sta milionů korun, je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou mnohdy odkázáni jen na dotace krajů či obcí a sponzorské příspěvky.

V rámci projektu lze vzdělávat zaměstnance poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb na pozicích pracovník v sociálních službách, sociální pracovník a pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům. Důraz je kladen na podporu poskytovatelů služeb na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností a na nezastupitelnou roli obcí v celém procesu rozvoje sociálních služeb.

Žádosti o dotaci se podávají na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a lze je předkládat průběžně s tím, že vzdělávací aktivity mohou trvat nejdéle 18 měsíců a musí být ukončeny nejpozději do 31. 5. 2013.

V oblasti sociálních služeb je projekt určen konkrétně na poskytovatele služeb sociální péče ambulantní a terénní formy (osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení).

-pda-