Vláda schválila 19. dubna opětovné prodloužení programu Antivirus, tentokrát do konce května 2021. Stát tak bude nadále podporovat udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni přímo i nepřímo.

Všechny režimy programu Antivirus, tedy Antivirus A, Antivirus B a Antivirus A Plus, budou pokračovat o měsíc déle, než vláda dosud plánovala. O prodloužení rozhodl kabinet v důsledku přetrvávajících epidemických opatření omezujících některé sektory ekonomiky.

Cílem programu Antivirus je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy covid-19 na zaměstnanost. Zaměstnavatelům jsou refundovány náklady na výplaty náhrad mezd pracovníků za dobu trvání překážek v práci. Parametry současného nastavení Programu Antivirus se od Nového roku nezmění.

Komu a za jakých podmínek kompenzace náleží?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost byla ohrožena v důsledku šíření nákazy, je poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy covid-19.

Pro nárok na kompenzace je třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokláme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní.

Jak na podávání žádostí?

Přesné podmínky a postup zveřejníme v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu týdne.

Podmínky programu Antivirus C

 • program spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, týkat se bude firem do 50 zaměstnanců
 • bude prominuta část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé, jde tedy o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen
 • jednoduchý proces administrace – zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné
 • podmínky kladené na zaměstnavatele:
  • zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  • počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto třech měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %
  • zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020
  • splnění výše uvedených podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť
  • zaměstnavatelé jsou povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance
  • v příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele
 • podrobné informace jsou dostupné na webu MPSV.

Svaz průmyslu program vítá

„Velice oceňujeme, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá našim požadavkům. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců. Pro firmy je také klíčové, aby byl kurzarbeit administrativně jednoduchý a procesovaný srozumitelně a flexibilně tak, aby firmy skutečně obdržely podporu v řádu dnů, jak avizovala paní ministryně. Ideálně by měly mít firmy peníze na účtech do sedmi dnů od podání žádosti, jinak jim bude chybět hotovost a mohou krachovat. Svaz průmyslu a dopravy bude nadále spolupracovat na dotažení kurzarbeitu pro nepřetržité provozy, které nejdou odstavit, i když mají pokles poptávky,“ komentuje schválený program Antivirus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz