Od 15. června platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN, na jehož základě bude umožněn opětovný restart Programu kvalifikovaný zaměstnanec v plném rozsahu pro země: Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Černá Hora a Kazachstán. Nicméně, pořád platí omezení na státy, které jsou uvedeny v seznamu MZV. V případě dalších států jakou jsou Filipíny, Indie a Bělorusko, zůstávají hranice zatím uzavřené

(https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html).

POZOR:

Žádost u garanta bude podána, termín pro podání bude sdělen, žádost bude podána ve vízovém centru ve Lvově, správní řízení o vydání zaměstnanecké karty proběhne, ale příjezd zařazených lidí je prozatím kvůli uzavření vnějších hranic EU velmi omezen a obecně vstup občanů ze třetích zemí prozatím stále není možný (až na výjimky). Proto nezbytné D/VR vízum bude vylepováno teprve v okamžiku, kdy bude umožněn vstup z těchto zemí do ČR/EU. Sledujte také stránky MZV.

Zdroj: www.spcr.cz