Témata kurzů si zaměstnavatelé navrhují podle skutečných potřeb jejich firmy sami, nejsou tedy limitovaní žádným předem daným seznamem. Hodnota vzdělávacích aktivit, která bude zaměstnavateli proplacena, činí až 52 500 Kč na 1 zaměstnance, přičemž vzdělávaných zaměstnanců z jedné firmy může být více. Zaměstnavatelé mohou navíc zažádat i o úhradu ostatních nákladů vynaložených na vzdělávání – cestovného, stravného, ubytování a náhrady mzdy.

Možnost bezplatného vzdělávání se týká nejen samotných zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), ale také se zdravotním znevýhodněním (OZZ).

Mezinárodní den zdravotně postižených byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1981, v České republice si jej připomínáme od roku 1993. Jeho smyslem je ve zvýšené míře informovat širokou veřejnost o problémech, s nimiž se osoby se zdravotním postižením potýkají, a napomoci tak jejich rovnoprávnému začlenění do společnosti. Nedílnou součástí tohoto procesu je právo na rovné pracovní příležitosti a rovnoprávné možnosti vzdělávání včetně profesního.

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením” je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Potrvá do srpna 2015, ale přílišné váhání se zapojením zaměstnanců z řad OZP/OZZ do projektu by se zaměstnavatelům nemuselo vyplatit, protože finanční prostředky na vzdělávání mohou být vyčerpány dříve. Více informací a podrobné podmínky na www.vzdelavani-ozp.cz.

 

Zaměstnává vaše firma osoby se zdravotním postižením?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-