Podle sdružení má tato situace ekonomické dopady, neboť stát kvůli „šedé” průvodcovské činnosti přichází o nemalé částky na daních.

Část ekonomického přínosu z turistické atraktivity četných míst naší země, ať již v podobě daní, příjmů či zisků, tak plyne do zahraničí. Náklady na provoz či údržbu historických památek však jdou na vrub tohoto státu a jsou hrazeny převážně z peněz daňových poplatníků,“ uvedla předsedkyně Sdružení průvodců Jana Mecnerová.

Sdružení tvrdí, že v mnoha případech jako průvodci v ČR působí lidé bez elementárních znalostí o místě, jeho dějinách či současnosti. Jejich výklad prý bývá plný nepřesností, polopravd či úplných výmyslů. Jako příklad uvádí jejich výklady u Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně.

Zde se například dozvědí, že za totality u nás nebyla televize a poslouchat Beatles bylo zakázáno, takže lidé je vůbec neznali. Proto chodili do hospod, tam se opíjeli a tak jim to vlastně vůbec nevadilo,“ uvádí v tiskové zprávě sdružení.

Od roku 2008 jsou průvodci tzv. živností volnou ohlašovací, k níž není třeba mít určitou kvalifikaci. Sdružení průvodců proto požaduje přesunutí průvodcovské činnosti mezi živnosti vázané a opětovné zavedení povinné odborné průvodcovské zkoušky.

Stát by měl vytvořit takové prostředí, aby zisky z činností, které cestovní ruch zahrnuje, zůstávaly doma a alespoň částečně byly do oboru zase investovány. Pokud však současný stav má za následek, že průvodci, agentury, dopravci i jiní živnostníci přicházejí o práci, tak s tím oborem není něco zásadního v pořádku,“ dodala Mecnerová.

Ještě před několika lety působilo v ČR kolem 2000 průvodců, nyní jsou těch profesionálních podle sdružení už jen desítky.

Co by měl podle vás udělat stát pro podporu cestovního ruchu?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.