Jednání jsou složitější než v minulosti,” potvrzuje předseda Odborového svazu Stavba Stanislav Antoniv. Z dosud uzavřených podnikových smluv podle něho vyplývá, že stavaři si letos polepší zhruba o dvě procenta, původní odborářská ambice přitom mířila o polovinu výše.

Obdobně hovoří i šéf svazu Kovo. „Čtyřicet procent podepsaných smluv počítá s růstem mezd o dvě a více procent, ve čtvrtině případů dostanou zaměstnanci přidáno do dvou procent,” uvádí Jaroslav Souček. Ve zbytku firem podle něho zůstanou mzdy na úrovni loňska nebo je odbory neměly šanci ovlivnit.

Vyjednávání prodlužují stále silnější pochybnosti o tempu oživení domácí ekonomiky, stejně jako slábnoucí hrozba zdražování díky levné ropě. Mzdová očekávání tak slábnou. „Náš průzkum mezi podniky nenaznačuje výraznější zvýšení mezd. V průmyslu se bude pohybovat mezi jedním až dvěma procenty,” chladí naděje zaměstnanců Milan Mostýn ze Svazu průmyslu a dopravy. Navíc podle průzkumu Hospodářské komory hodlá nechat mzdy na loňské úrovni šest z deseti českých firem.

Trend: žádné plošné zvyšování, lepší platy jen pro vybrané

Letošní specialitou firem však budou prý více než kdy jindy přídavky klíčovým lidem, plošné zvyšování mezd totiž prý stále častěji patří minulosti. „Firmy se stále více odklánějí od hromadného zvyšování mezd a spíše přidávají pracovníkům, které považují za perspektivní a nepostradatelné, zejména pak ty, kteří přímo přispívají k růstu výnosů firmy,” uvádí Daniel Soukup z poradenské firmy PwC.

Stále častěji podle něho manažeři sáhnou k přesunu části odměny z fixní do pohyblivé části a pohlídají si, aby zaměstnance neodměňovali více, než je v odvětví standardem. „Šéfové firem si lámou hlavy nad tím, kolik přidává konkurence, aby nepřiměřeně nepřepláceli,” dodává Soukup.

Rychlejší růst mezd lze prý očekávat zejména v sektoru informačních technologií a ve zpracovatelském průmyslu. „Kromě rozdílné míry zvyšování mezd v jednotlivých odvětvích ekonomiky můžeme předpokládat i rozdíly v růstu mezd u jednotlivých typů profesí. Společnosti budou ochotné výrazně zvýšit mzdy v případě kvalifikovaných informatiků, technologů či strojních a elektro inženýrů. Naopak u podpůrných pracovních pozic v administrativě, financích, účetnictví můžeme předpokládat spíše minimální navyšování mezd,” soudí Jan Žůrek z KPMG.

Dobrou zprávou je větší chuť nabírat nové pracovníky. „Bezmála polovina firem plánuje v roce 2015 zvýšit počet svých zaměstnanců. Každá desátá společnost dokonce počítá, že do svých řad přijme více než deset procent nových tváří,” dodává Žůrek.

 

Očekává se ve vaší společnost růst mezd v letošním roce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-