Město Prostějov bylo po tři roky favoritem v tomto výzkumu, který letos nese motto „Radnice s podnikateli na jedné lodi. Není to utopie!“, právě v letošním roce jej však vystřídala Litovel. Ta oslnila nejen po stránce velice kladného přístupu k podnikatelskému prostředí, ale i z hlediska odpovědnosti ke svým občanům – město má nejvyšší počet lékařů, přijatelnou cenu vodného a stočného, drží si nízkou míru nezaměstnanosti, vede aktuální a přehledné webové stránky a je úspěšné v získávání dotací z EU. Navíc se mu podařilo dosáhnout spolupráce se Střední odbornou školou Litovel a Pivovarem Litovel a.s. a mohl se tak otevřít nový učební obor Výrobce potravin – sladovník – pivovarník, který pomůže jak v tolik diskutovaném problému nedostatku odborného vzdělání, tak i zachovat pivovarnickou tradici.

Na druhém příčce se umístily Hranice, které společně s místními firmami provozují Turistické informační centrum, kde získají návštěvníci základní informaci o městě a okolí a také zde najdou prodejnu s regionálními produkty. V průzkumu vynikaly zejména pozitivním přístupem a ochotou městských úředníků, vstřícnými úředními hodinami, je zde vynikající infrastruktura a město se neustále ekonomicky rozvíjí. Třetí Lipník nad Bečvou, který tak obhájil bronzovou pozici z loňského ročníku, má nejnižší ceny bytů a stavebních pozemků, příliš jej nezatěžuje fluktuace obyvatelstva a také zaměstnává vysoký počet strážníků.

Letošní ročník srovnávacího průzkumu, kde se hodnotí především spolupráce podnikatelů s radnicemi a jejich vzájemné úspěchy, je obohacen o udílení ceny společnosti, se kterou dle nominací starostů měli nejpřínosnější vztah, podporují kulturní a sportovní akce a podílí se tak na chodu města. Tuto cenu si odnesla členská firma Svazu průmyslu a dopravy, společnost SHM, s.r.o., která pomáhá neziskovým organizacím prostřednictvím odvádění pevně stanoveného podílu ze zisku firmy. Tato finanční podpora, jež činí 300 až 700 tisíc ročně, slouží ke vzdělávání handicapovaných dětí, pomoci seniorům a kulturním institucím. Firma se také účastní Grémia podnikatelů, které sdružuje významné firmy a instituce v Šumperku a okolí a společně se snaží řešit problémy a předkládat návrhy na zlepšení.

„Celá akce Město pro byznys byla pro nás novinkou. Chápeme ji ne jako soutěž, ale jako propagaci spolupráce měst, obcí a firem. Proto nás nominace od zástupců města Šumperka potěšila. Spolupráce se v rámci zmíněného Grémia opravdu rozvinula a má dnes již plno konkrétních výsledků. Náš přínos městu a regionu je součástí naší filozofie odpovědného podnikání a určitě i tato akce bude pro nás a naše zaměstnance povzbuzením v této činnosti,“ dodal ekonom společnosti Ing. Petr Kuba.

Markéta Kalousková, regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro Olomoucký a Zlínský kraj