Vzdělávání klientů v kategorii 50 plus má nicméně svá specifika. V rámci projektu UNIV 2 KRAJE, který v České republice podporuje zavádění výuky dospělých na středních školách, byly letos na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové zdarma realizovány první počítačové kurzy pro občany starší 50 let. „Říkali jsme si, máme dálkové studium, dělali jsme i vzdělávání učitelů, takže to zvládneme,“ uvedl ředitel školy Jan Lang.

Během kurzů se učili i lektoři, především jak efektivně pracovat se staršími žáky, aby si z hodin odnesli co nejvíce. Podle Langa existují mezi mladými a staršími studenty velké rozdíly. Například starší generace není zvyklá hledat si informace na internetu, upřednostňuje tištěné materiály.

„Klientovi pomůže, když si může nalistovat příslušnou kartičku, třeba klávesové zkratky a podobně. Tištěné učebnice, příručky, písemné návody, to vše je pro výuku velmi vhodné,“ shrnuje první zkušenost ředitel Lang.

Jako velké specifikum se ukázalo zpomalení tempa výuky a důležitost opakování učiva. „Zatímco u denních studentů jsme zvyklí opakovat jednou, maximálně dvakrát s určitým časovým odstupem, u skupiny 50 plus je třeba vždy detailně zopakovat látku předchozího kurzu a opakovaně se k probraným tématům vracet,“ zní další Langova zkušenost.

Pokud člověk nechce v dnešním světě ztratit kontakt s dobou, je nezbytné se průběžně vzdělávat. Obecně kurzy pro generaci 50 plus potvrzují, že nejdůležitější je motivace.

V celkovém zhodnocení kurzů se jako velmi podstatný fakt ukázala skutečnost, že kurzy byly v rámci projektu UNIV 2 KRAJE pro účastníky zdarma. Naplnit další kurzy v budoucnu by proto neměl být problém, zájemci se podle ředitele Langa stále hlásí.

Potřebujete se kvůli výkonu svého povolání dále vzdělávat?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.