Někteří lidé tuto práci kvůli nezanedbatelným výhodám vyhledávají. Zaměstnavatelé nabízející zkrácený úvazek tak mohou získat kvalifikovaného zaměstnance, který už jinak pracovat nechce.

Z práce na zkrácený úvazek se platí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu za stejných podmínek jako při práci na plný úvazek.

Pokud zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak mzdová účetní při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatní slevu na poplatníka (2 070 Kč měsíčně) a případně další daňové slevy, například měsíční sleva na studenta činí 335 Kč, sleva na invaliditu prvního stupně nebo druhého stupně 210 Kč a sleva na invaliditu třetího stupně 420 Kč.

Daňové prohlášení je možné mít v daném období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Protože je z práce na zkrácený úvazek odváděno sociální pojištění, tak se tato práce započítává pro důchodové účely a z práce na zkrácený úvazek vzniká nárok na nemocenské dávky nebo podporu v nezaměstnanosti.

Práce během studia nebo v důchodu

V praxi si velmi rádi na zkrácený úvazek přivydělávají studenti, maminky na rodičovské dovolené nebo starobní důchodci, kteří nemohou nebo nechtějí již pracovat na plný úvazek. Zaměstnavatelé nabízející práci na zkrácený úvazek, tak mohou do firmy přilákat talentové studenty, kterým po ukončení studia nabídnou již plný úvazek.

Výhodné je nabízet zkrácené úvazky i maminkám na rodičovské dovolené, které jsou rády, že si mohou přivydělat a být i během péče o dítě pár hodin denně v pracovním kolektivu. Maminky na rodičovské dovolené si této možnosti váží a jsou velmi produktivní. Zkušení odborníci se těžce nahrazují a nabídnutí práce na zkrácený úvazek je možností, jak ve firmě udržet zkušené pracovníky v důchodovém věku, kteří již nemají zájem pracovat na plný úvazek.

Podnikání při práci

Rozjezd vlastního byznysu není jednoduchý, mnohé osoby samostatně výdělečně činné chtějí mít ještě nějakou dobu pravidelný příjem ze zaměstnání nebo podnikat při zaměstnání. Při práci na zkrácený úvazek je možné zvládnou vlastní samostatnou výdělečnou činnost i práci.

Výkon samostatné výdělečné činnosti během práce na zkrácený úvazek je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za vedlejší zdroj příjmů.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění se počítá ze skutečného dosaženého hrubého zisku, není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Při nižším zisku se jedná o velkou výhodu. Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se dokonce sociální pojištění vůbec neplatí, když hrubý zisk za celý kalendářní rok 2016 je nižší než 64 813 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Ze mzdy na zkrácený úvazek však musí být vždy odvedeno zdravotní pojištění alespoň z minima na úrovni minimální mzdy ve výši 9 900 Kč, když je hrubá měsíční mzda nižší, tak platba dopočtu do minima je na straně zaměstnance.

Praktický příklad

Pan Novák pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 14 000 Kč a dále vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 bude 123 400 Kč a výdaje 64 800 Kč. Pan Novák bude muset podat za rok 2016 daňové přiznání, daňové záležitosti za něj nebude moci vyřídit zaměstnavatel.

Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti platit nebude, neboť hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je do limitu. Na zdravotním pojištění ze samostatné výdělečné činnosti zaplatí pan Novák 3 956 Kč (123 400 Kč – 64 800 Kč) x 50 % x 13,5 %).

Daň z příjmu fyzických osob za celý rok bude 17 715 Kč, od této částky se však odečtou zaplacené zálohy během roku ve výši 9 000 Kč.

Práce v invalidním důchodu

Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí pro výpočet starobního důchodu. Pro invalidní důchodce prvního stupně a druhého stupně je tedy vhodné během pobírání invalidního důchodu pracovat nejenom z důvodu zvýšení aktuální životní úrovně, když invalidní důchod prvního stupně a druhého stupně je poměrně nízký, ale i s ohledem na výši starobního důchodu.

Protože vykonávaná práce invalidních důchodců by měla odpovídat rozsahem a náročností zdravotnímu stavu, tak je pro invalidní důchodce vhodné pracovat na zkrácený úvazek. Invalidní důchodci prvního a druhého stupně by si měli s ohledem na výši starobního důchodu přivydělávat činnostmi zakládající účast na nemocenském pojištění, což práce na zkrácený úvazek, na rozdíl od práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně, splňuje.

Pracovali jste někdy nebo pracujete na zkrácený úvazek? Jaké mají zkrácené úvazky podle vás výhody?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-