Účastníci smlouvy, zastoupené generálním ředitelem Svazu průmyslu a dopravy Zdeňkem Liškou a prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavlem Bartošem, chtějí podnikat společné kroky při vytváření jednotné podnikatelské a zaměstnavatelské reprezentace k podpoře a prosazování strategických rozvojových záměrů na národní i regionální úrovni.

Za klíčové obě strany považují společné postupy a koordinaci při vytváření stanovisek k vytváření a ovlivňování ekonomických a legislativních podmínek podnikání, dialog se zákonodárnými a výkonnými orgány, odborovými a zájmovými organizacemi, podporu výzkumu, vývoje a inovací. Obě strany smlouvy chtějí také výrazně podpořit technické školství a vzdělávání, vzájemnou spolupráci při tvorbě odborných stanovisek rozvojovým prioritám regionů a společně podporovat více exportní aktivity svých členů.

Nedílnou součástí dohody jsou i strategické záměry v sociálním dialogu a zvyšování zaměstnanosti v regionech, rozvoj spolupráce soukromého a veřejného sektoru a vytváření účelových partnerství a také organizace konferencí a seminářů.

-pda-