Průmyslová produkce v listopadu 2012 meziročně reálně klesla o 3,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,2 %. Listopad 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů, včetně vlivu počtu pracovních dnů, byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,8 %.

K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba pryžových a plastových výrobků, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a výroba základních kovů, hutní zpracování, slévárenství. Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení, výroba chemických látek a chemických přípravků a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně klesly o 3,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,6 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 2,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,5 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba strojů a zařízení, výroba chemických látek a chemických přípravků a výroba elektrických zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2012 meziročně snížil o 0,7 %. Jejich průměrná měsíční mzda v listopadu 2012 meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 30 361 korun.

Jaká vládní opatření by podle vás přispěla ke zvýšení průmyslové výroby v České republice?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.