Nejkratší dobu pak v zaměstnání tráví Finové a obecně lidé ve skandinávských zemích. Statistik studie francouzského institutu Coe-Rexecode, který použil data evropského statistického úřadu Eurostat, si všiml deník Hospodářské noviny.

Podle Eurostatu tráví v Evropě zaměstnanci ve Finsku nejmenší počet hodin v práci. Průměrný Fin za rok totiž odpracuje 1670 hodin, což je nejméně v Evropské unii. Za Finy se umísili Francouzi s 1679 hodinami a třetí skončili Švédové, kteří v práci stráví 1719 hodin ročně. Zajímavostí je, že ve Francii, ve srovnání s dalšími státy unie, od roku 1999 nejvíce klesl počet odpracovaných hodin. Za tímto vývojem stojí především prosazení zákona o 35hodinovém pracovním týdnu, který byl právě přijat na konci 90. let. Statistiky ukazují, že zkracování pracovního týdne ale nemusí mít příznivé dopady na ekonomiku. Studie francouzské společnosti totiž říká, že mezi léty 1999 až 2010 hrubý domácí produkt na hlavu v Německu stoupl o 13 procent, zatímco ve Francii to bylo pouze o sedm procent. Průměrný Francouz v roce 2010 třeba odpracoval o 224 hodin méně než průměrný Němec.

Na druhé straně žebříčku o největším počtu odpracovaných hodin pak skončily zejména země bývalého východního bloku. Nejvíce hodin v práci stráví Rumuni – 2095 hodin ročně, následováni Maďary s počtem odpracovaných hodin 2021. Jen pro srovnání, ze studie vyplývá, že průměrný český zaměstnanec za rok odpracuje 1936 hodin. Díky tomu se Česká republika dostala na osmé místo v rámci zemí, kde lidé tráví nejvíce času v práci.

-pda-