U mužů dosáhl starobní důchod 12 138 a u žen 9944 korun. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 Kč.

Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7216 Kč, v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 855 Kč, vdovecký důchod 6218 Kč, v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 449 Kč a sirotčí důchod 5619 Kč.

Ke stejnému datu evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 2 846 736 důchodců, kterým vyplácela starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Celkem ČSSZ vyplácela 3 470 881 důchodů, z tohoto počtu bylo důchodů starobních 2 337 103, invalidních 434 902 a pozůstalostních 698 876. Všechny vyplácené důchody musí ČSSZ od lednové splátky valorizovat.

K letošnímu 30. září evidovala ČSSZ 69 576 důchodů se zařízenou exekuční srážkou, což je o 3961 více, než ke stejnému datu loňského roku. Za leden až září letošního roku bylo z důchodů na exekuce sraženo celkem 970 155 728 Kč. Exekuční srážky provádí ČSSZ i z dávek nemocenského pojištění, do září jich provedla 45 492 v objemu 57 952 342 korun.

Ke konci září vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost 998 281 osob (OSVČ), z toho 709 908 OSVČ bylo povinno platit zálohy na důchodové pojištění.

Všechny OSVČ, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, budou mít podle zákona od 1. ledna 2014 povinnost komunikovat s ČSSZ výhradně elektronicky a podávat touto formou předepsané tiskopisy. Pouze OSVČ bez zaměstnanců budou moci ještě po celý příští rok podávat tiskopisy také v klasické papírové podobě. ČSSZ jim udělila výjimku a povinnost podávat tyto formuláře pouze elektronicky o rok odložila.

Povinnost podávání vybraných tiskopisů pouze elektronicky od ledna příštího roku se týká všech zaměstnavatelů. Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku evidovala ČSSZ 269 479 zaměstnavatelů s 4 252 910 zaměstnanci.

ČSSZ spolu s okresními správami sociálního zabezpečení spravovala k letošnímu 30. září záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení pro 8 454 764 klientů, mezi které patří hlavně zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ a samozřejmě lidé pobírající důchod.

Co si myslíte o výši průměrného starobního důchodu v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.