Příčinou nízkého růstu mezd je podle statistiků značné zpomalení dynamiky růstu mezd v podnikatelské sféře, kde nominální růst mezd o 1,3 procenta byl o celý procentní bod nižší než v předchozím čtvrtletí. V nepodnikatelské sféře byl nárůst platů shodný s druhým čtvrtletím, tedy o 2,3 procenta. Podle statistiků se i díky metodické změně uskutečněné od 1. čtvrtletí 2012 projevilo sblížení mzdové úrovně v podnikatelské i nepodnikatelské sféře, za 3. čtvrtletí 2012 již byla průměrná mzda v nepodnikatelské sféře vyšší o 232 Kč. V reálných vyjádřeních potom obě sféry klesaly. Zatímco podnikatelská sféra zažívá pokles reálné průměrné mzdy až letos, v nepodnikatelské sféře je negativní trend nepřetržitý už od 3. čtvrtletí 2010.

V obou sférách také meziročně poklesl počet zaměstnanců, v podnikatelské sféře o 1,2 procenta, v nepodnikatelské o půl procenta. Od ledna do září dosáhla průměrná mzda výše 24 408 korun, v meziročním srovnání byla vyšší o 563 korun, tedy 2,4 procenta. Spotřebitelské ceny stouply za uvedené období o 3,4 procenta, reálně se tak mzda o procento snížila. Minimální mzda se nezměnila od ledna 2007 a dosud činí 8000 korun.

Jaký vývoj průměrné mzdy lze čekat v příštím roce?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.