Vývoj v podnikatelské a nepodnikatelské sféře se přitom podle statistiků lišil, a to jak z hlediska mzdy, tak počtu zaměstnanců. Zatímco v soukromých firmách mzdy po odečtení inflace vzrostly o 0,8 procenta, v nepodnikatelské sféře průměrné platy reálně klesly o 1,8 procenta. Počet pracovníků přitom v první oblasti vzrostl, ve druhé klesl.

Statistici uvedli, že odvětví, ve kterých vzrostly nejen mzdy, ale i počty pracovníků, bylo vloni jen několik. Patří mezi ně například činnosti v oblasti nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační činnosti, ale i obchod. Dařilo se průmyslu, výrazně zejména zpracovatelskému. Mezi odvětví, která naopak ztrácela, patří především veřejná správa a obrana. Snižování stavu zaměstnanců zde doprovázel znatelný pokles nominální průměrné mzdy. Pokles průměrné mzdy postihl také profesní, vědecké a technické činnosti a kulturní, zábavní a rekreační činnosti. Ve stavebnictví pak je nízký růst mezd doprovázen výrazným poklesem počtu zaměstnanců o 6,6 procenta.

Ekonomové očekávají, že lidem průměrná mzda letos příliš růst nebude. Přesto některé odhady počítají s tím, že reálného růstu by se mohli v růstu mezd dočkat zaměstnanci finančních institucí, a to o více než čtyři procenta. Podobný nárůst by měly zaznamenat i platy ve farmacii, zhruba o tři procenta pak porostou i v průmyslu.

-pda-