Podle zjištění Novinek.cz činí rozdíl mezi průměrným výdělkem a tzv. mediánem, jenž vyjadřuje hodnotu, kolem níž se mzdy pohybují nejčastěji, dosáhl loni 4359 korun. Ve veřejné sféře byl 1621 korun a v soukromé 5162 korun. Tak velký rozdíl byl dán výplatou odměn a podílů manažerům firem. Vývoj mezd a platů je odrazem zpomalení ekonomiky, kdy stát i firmy šetří na platech a snižují počty svých zaměstnanců.

Výdělky v Česku tak rostou hlavně vedoucím pracovníkům (loni podle MPSV o 4 procenta rychleji než zaměstnancům a specialistům v některých vybraných oborech, jako jsou například informační technologie).

U řady profesí došlo loni dokonce k poklesu reálných hodnot platů, protože tempo jejich zvyšování bylo menší než inflace. Reálná hodnota výdělků, která vyjadřuje kupní sílu, se v průměru zvedla o pouhých 0,3 procenta, což je nejméně od roku 2000.

Vývoj příjmů v ČR podporuje podle sociologů jev, který je v době krize a ekonomických problémů zaznamenáván v USA, stejně jako ve vyspělých západoevropských zemích. Tím jevem je oslabování ekonomických možností střední třídy.

Na druhou stranu lidí s nadprůměrnými příjmy, mezi něž patří zejména větší podnikatelé, majitelé nemovitostí a manažeři, je v ČR zhruba 900 tisíc, tedy necelá desetina. Skupina lidí s nízkými příjmy, včetně těch bez práce a důchodců s malými penzemi, představuje zhruba pětinu populace. Občané mezi těmito krajními póly tvoří střední třídu, do níž patří 70 procent obyvatel. Ti odvádějí většinu daní a nejvíce nakupují.

-pd-