To je meziroční pokles o 0,6 procenta. Reálně došlo ke stagnaci mzdy, nominálně totiž vzrostla průměrná mzda stejně jako spotřebitelské ceny.

Pokles platů v nepodnikatelské sféře byl způsoben především meziročním poklesem prémií a odměn. Data představil ekonomický deník E15 s odvoláním na Informační systém o průměrném výdělku (ISPV).

V nepodnikatelské sféře si nejvíce polepšily všeobecné zdravotní sestry, kterým se plat zvýšil o 3,9 procenta. Oproti tomu si nejvíce pohoršili učitelé na základních školách, jimž plat poklesl o 4,3 procenta. Největší meziroční pokles v podnikatelské sféře zaznamenali lesníci a technici v zemědělství.

Počet odpracovaných hodin meziročně rostl rychleji v podnikatelské sféře než ve sféře nepodnikatelské. Tam odpracovaná doba činila průměrně 146,5 hodin za měsíc a meziročně vzrostla o 0,4 hodiny za měsíc. V podnikatelské sféře se počet odpracovaných hodin zvýšil meziročně o 3 hodiny za měsíc, takže zaměstnanci v roce 2010 odpracovali průměrně 148,9 hodin měsíčně. V nepodnikatelské sféře bylo tedy v roce 2010 odpracováno průměrně o 2,4 hodin měsíčně méně než ve sféře podnikatelské.

Podle Českého statistického úřadu vzrostla loni průměrná mzda meziročně o 463 korun na 23 951 korun. Dvouprocentní růst je nejnižší od roku 2000, tedy od počátku srovnatelné časové řady. Po odečtení inflace jde o reálné zvýšení o 0,5 procenta. Reálně mzdy v posledním čtvrtletí loňského roku poklesly o 1,2 procenta.

-red-