V rámci spolupráce svaz zprostředkuje požadavky praxe na příslušné obory, které kraj bude reflektovat v nastavení vzdělávání. Dále bude kraj podporovat soutěže v dovednostech žáků a při realizaci projektových záměrů.

“Kvalitní odborné vzdělávání vyžaduje úzké sepětí s praxí. Proto podporuji systematickou spolupráci se zaměstnavateli a profesními svazy. V tomto případě je spolupráce se zaměstnavateli tím důležitější, že energetika je odvětvím, které prochází obrovskou transformací,” říká Jiří Nantl – náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání a strategii chytrého regionu.

Střední škola v Sokolnicích nabízí aktuálně obory technik silnoproudých zařízení, elektrotechnik, elektrikář se zaměřením na silnoproud i slaboproud.

Zdroj: https://www.jmk.cz/content/25255