Document-page-001 Pokud si 26. září 2016 koupíte na novinovém stánku svůj oblíbený regionální DENÍK, určitě neprohloupíte. Pro jeho dnešní přílohu s názvem „Potřebujeme právě vás“ a podtitulem „TECHNIKA – obor budoucnosti“ jsme totiž společně s vydavatelstvím Vltava Labe Media a.s. připravili pestrou nabídku informací týkajících se aktuální situace na trhu práce i perspektiv do dalších let. S ohledem na čtenost DENÍKŮ, zjišťovanou pravidelně nezávislými průzkumy Media Projektu, je předpokládaný zásah příloh odhadován na více než 600 tisíc čtenářů.

Obsah přílohy je vždy unikátní a specifický pro jednotlivé kraje, v případě Středních Čech jdeme dokonce až na úroveň okresů. Tematicky jsou přílohy zaměřeny na vzdělávání a spolupráci výrobních podniků se školami (ZŠ, SŠ, VŠ). Jejich obsah má však i přesah k situaci na trhu práce, vlastnímu vzdělávání zaměstnanců či možnostem rekvalifikací. V přílohách členské firmy SP ČR z různých odvětví prezentují například své stipendijní a jiné podpůrné programy pro studenty a absolventy škol, nabízí výjimečné benefity při náboru nových technických pracovníků nebo informují o spolupráci s výzkumnými pracovišti vysokých škol při vývoji a inovacích produktů. Základní myšlenkou příspěvků, inzerce i PR článků je vzájemná spolupráce a její zaměření na blízkou i vzdálenější budoucnost.

Rodiče dnešních dětí by měli vědět, že vedením k technickému a přírodovědnému vzdělávání svým dětem otevírají dveře k jistému uplatnění. A dnešní regionální přílohy, jak pevně věříme, jejich lepší informovanost podpoří.

Zdroj: SP ČR

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe