Nejvyšší příjmy v Evropské unii mají obyvatelé Německa. Unijní průměr převyšovali o 27,5 procenta. Ještě lépe je na tom neunijní Švýcarsko s téměř 35 procenty nad průměrem EU. Zohledněna je přitom kupní síla, tedy rozdíly v cenách mezi jednotlivými státy.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který pracoval s daty Eurostatu za rok 2013 – novější zatím nejsou k dispozici.

Nejnižší příjmy na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) mají Chorvatsko (60,4 procenta unijního průměru), Lotyšsko (57,9 procenta) a s velkým odstupem Rumunsko (43,5 procenta). V porovnání ovšem chybí Bulharsko, u něhož nejsou dostupná relevantní čísla.

Česká republika patří podle výše příjmů za rok 2013 na osmnácté místo žebříčku s necelými 73 procenty unijního průměru, prakticky stejná čísla mají Slovensko a Řecko. Oproti údajům za rok 2012 si Česko pohoršilo o jednu pozici a zhruba půl procenta unijního průměru. V porovnání chybějí vedle Bulharska také Lucembursko a Malta.

Porovnání za rok 2013 (EU = 100 %)

Země                               Hrubý disponabilní příjem

Německo                                          127,5 %
Rakousko                                         122,7 %
Francie                                             114,6 %
Švédsko                                           114,4 %
Belgie                                               113,6 %
Finsko                                              113,0 %
Nizozemsko                                      110,5 %
Velká Británie                                   107,3 %
Dánsko                                            105,2 %
Itálie                                                101,3 %
Irsko                                                  94,7 %
Španělsko                                          91,1 %
Kypr                                                   87,4 %
Portugalsko                                        83,0 %
Slovinsko                                            78,7 %
Litva                                                   73,1 %
Řecko                                                 72,9 %
Česká republika                                  72,8 %
Slovensko                                           72,7 %
Polsko                                                 68,9 %
Estonsko                                             63,2 %
Maďarsko                                           62,8 %
Chorvatsko                                         60,4 %
Lotyšsko                                              57,9 %
Rumunsko                                            43,5 %

Zdroj: Český statistický úřad, Eurostat

Do hrubých disponibilních příjmů na obyvatele počítáme nejen mzdy a platy, ale i příjmy z podnikání, čisté příjmy z majetku a sociální dávky. V našem porovnání jsme počítali také s dalšími příjmy, které lidé mohou ‘spotřebovat’ – patří sem třeba výdaje na zdravotní péči hrazené zdravotními pojišťovnami či vzdělávací služby. Nehezky se tomu říká ‘naturální sociální transfery’ a domácnosti je dostávají od vládních a neziskových institucí,” říká analytička Českého statistického úřadu Drahomíra Dubská. Výsledky studie zveřejnila v měsíčníku Statistika & My.

Obvykle se pro porovnání ekonomické vyspělosti zemí používá hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v paritě kupní síly (PPS). “Z pohledu životní úrovně lidí to ale nemusí být zcela vypovídající,” zdůrazňuje Dubská. Výdaje na HDP nezahrnují totiž jen spotřebu domácností, ale i výdaje vlády a firem, například na investice, a dále výsledek zahraničního obchodu.

Prostě řečeno HDP zahrnuje z pohledu příjmů (důchodů) v ekonomice také zisky firem, nikoli jen mzdové příjmy, respektive náhrady zaměstnancům. Zvolili jsme tedy pro srovnání životní úrovně lidí v EU vhodnější indikátor, a to upravený hrubý disponibilní příjem domácností v přepočtu na obyvatele v PPS,” dodává Dubská. Zatímco český HDP dosahoval 82 procent průměru, příjmy po tomto přepočtu jen necelých 73 procent.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-