Vláda České republiky na svém zasedání dne 22. června 2018 rozhodla o navýšení počtu přijímaných žádostí o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky ze Srbska v rámci tzv. Režimu Srbsko, a to s platností od 1. září 2018. Režim Srbsko je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů. Režim Srbsko bude po vzoru Režimu Mongolsko a Filipíny sloužit k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, kteří budou na území Česka vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost. Do Režimu Srbsko je možné zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní všechna stanovená kritéria projektu.

alide v radeJelikož je Režim Srbsko součástí projektu Režim ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých zaměstnavatelů budou posuzovány na základně stejných podmínek jako žádosti do Režimu Mongolsko a Filipíny. Žádosti o zařazení do Režimu Srbsko je možné podávat prostřednictvím e-mailu do k tomu určené e-mailové schránky rezimsrbsko@mpo.cz. Stejně jako v případě Režimu Mongolsko a Filipíny budou žádosti o zařazení do Režimu Srbsko přijímány na dva měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí bude přijato maximálně 340 uchazečů.

O žádostech o zařazení do Režimu Srbsko bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

-lhe-