Již 17. ročník projektu Česká hlava na podporu výzkumu, vývoje a inovací vyhlásila Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s obecně prospěšnou společností Česká hlava za podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz má v porotě také své zástupce.

Nominace není limitována žádným poplatkem. Veškeré potřebné informace naleznete ve statutu soutěže zde nebo na webových stránkách www.ceskahlava.cz. Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz. Příjem nominací bude ukončen 30. června 2018.

Pokud máte zájem o podporu Vaší nominace Svazem, zašlete prosím podklady také na jproksch@spcr.cz do 22. 6. 2018.

Zdroj: www.spcr.cz