Vláda by podle něj do konce roku měla předložit plán kroků ke zvýšení státní podpory technického vzdělávání. Chce také zlepšení podmínek pro podnikání. Vstup do něj je překážkovým během na dlouhou trať. “Voláme po informačním systému, který bude přehledně a na jednom místě integrovat všechny povinnosti, jejichž plnění stát požaduje po podnikatelích,” uvedl.

Dlouhý požaduje i konsolidaci veřejných financí. “Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu. Navrhujeme, aby vláda v návrhu rozpočtu na rok 2016 výrazně snížila strukturální deficit,” řekl.

Hospodářská komora volá rovněž po významnějším zapojení malých a středních podniků do programů výzkumu, vývoje a inovací. Požaduje po vládě snížení celkového zatížení práce, které podle Dlouhého paří k nejvyšším na světě. Vláda prý také musí definitivně rozhodnout, zda buď umožní využívaní ČEB a EGAP jako institucí podporujících export do rizikových teritorií, nebo jejich činnost utlumí.

Veřejné zakázky

Komora chce nastartování rozvoje dopravní infrastruktury, který se podle Dlouhého po roce 2009 prakticky zastavil v souvislosti s bojem proti korupci, nepovedenou legislativou a přitvrzující regulací. “Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, jež bude integrovat jednotné povolovací řízení,” dodal.

Podnikání

Dlouhý chce i zlepšit postavení malého a středního podnikání, na které nejvíce dopadá nestabilita a nepředvídatelnost vývoje podnikatelského prostředí. Dotázal se, proč stát neekonomicky buduje paralelní strukturu pro komunikaci s podnikateli přes CzechInvest, CzechTrade a další, místo aby využil Hospodářskou komoru.

Dlouhý míní, že obraz podnikatele v Česku je pokřivený, a to i kvůli občasné vládní rétorice. “Vláda nesmí snižovat význam podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. Hospodářské komora bude garantem zvyšování etiky podnikání,” uzavřel.

 

Souhlasíte s požadavky Hospodářské komory?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-