Na otázku, jestli se jedná o převedení na jinou práci, Vám nemohu odpovědět přesně. Odpověď bychom zjistili pouze z dodatku k pracovní smlouvě, který jste se zaměstnavatelem podepsal. Jak ale celou věc popisujete, tak se domnívám, že zaměstnavatel se k Vám zachoval po úrazu vstřícně, že Vám našel jinou vhodnou (lehčí) práci (to podle mých zkušeností většina zaměstnavatelů nedělá). Nárok na tzv. náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti byste měl pouze tehdy, když byste v důsledku úrazu dostával za vykonávanou práci nižší odměnu. Pokud u Vás došlo k poklesu na výdělku, přesčasy se samozřejmě v náhradě za ztrátu na výdělku nezohledňují.

Samozřejmě například kdyby s Vámi zaměstnavatel v budoucnu rozvázal pracovní poměr z organizačních důvodů (nadbytečnost) a Vy jste ztratil práci, pak by se také řešila otázka náhrady za ztrátu na výdělku.

Autor: Eva Dandová

Zdroj: převzato z www.bozpinfo.cz