O růstu minimální mzdy rozhoduje vláda. Ta se v koaliční dohodě zavázala, že bude nejnižší výdělek zvedat po projednání v tripartitě až k hranici 40 procent průměrné mzdy. Ta letos dosáhla 28 152 korun, dvěma pětinám tak odpovídá 11 261 korun.

Na druhou stranu zaměstnavatelé vyžadují pro zvyšování minimální mzdy jasná pravidla, aby firmy předem věděly, jaký bude růst a náklady. Podle Svazu průmyslu a dopravy by se nejnižší výdělek měl navázat na vývoj průměrné mzdy, HDP a cen.

Podle analýzy, kterou si nechala loni vypracovat Asociace samostatných odborů, rostou při zvyšování minimální mzdy nejrychleji právě nejnižší tarifní stupně. Naopak vyšší výdělky pro kvalifikované síly se zvedají pomaleji. Mzdové rozdíly mezi odbornými a nekvalifikovanými pracovníky se tak snižují. Někteří zaměstnanci to podle analýzy vnímají jako nespravedlnost, což může vést k poklesu jejich produktivity a tím ke snížení výkonnosti celé firmy.

Vedle minimální mzdy jednali odboráři s premiérem Sobotkou i o platech zdravotníků. Podle premiéra vláda plánuje o zvýšení výdělků v nemocnicích uzavřít s kraji memorandum. Chce tak zajistit, aby desetiprocentní růst tarifů měli od ledna i zdravotníci v krajských zařízeních a ne pouze ve státních nemocnicích.

Nemůžeme v tuto chvíli ostatním zaměstnavatelům, to je krajům a soukromým společnostem, nařizovat, aby mzdy zvýšili taky. Nemáme dostatek hlasů, které by mohly tuto změnu prosadit,“ uvedl Sobotka.

Zaměstnanci z krajských nemocnic si stěžují, že se jim peníze ze výšených tarifů nepromítnou v platech. Letos se tarifní platy ve státních nemocnicích zvedly o pět procent. Stejně se přidávalo i loni. Od ledna mají lékaři, sestry a ostatní zdravotníci slíbeno zvýšení tarifů o deset procent.

Odboráři současně v úterý vyzvali vládu, aby schválila sociální příspěvky 8000 korun i pro propouštěné horníky ze severních Čech. Vláda by tak podle odborů měla převzít odpovědnost za své rozhodnutí o neprolomení limitů a útlumu těžby. Sobotka možnost, že by podporu mohli v budoucnu horníci ze severu Čech dostat, nevyloučil.

Vláda v květnu schválila příspěvky 8000 korun pro propouštěné horníky a 7000 pro ostatní zaměstnance z OKD sídlící v Moravskoslezském kraji. Podpora k překlenutí dopadů útlumu těžby se má vyplácet tři měsíce až pět let podle odpracované doby a věku pracovníka.

Odboráři budou současně pokračovat ve své kampani Konec levné práce a budou tlačit na výraznější přidávání, uvedl Středula. Odboráři z celé země se proto 7. září sejdou v Praze, aby se dohodli na postupu při vyjednávání o růstu výdělků.

Rozdíly ve mzdách jsou podle Středulyv Česku příliš velké, rozkládá to kupní sílu v zemi. „V Praze je medián mzdy kolem 27 700 korun a v Karlovarském kraji je o 7000 nižší.“ Platy pracovníků veřejného sektoru v regionech se tak výrazně neliší.

Odbory požadují růst platůve veřejném sektoru o deset procent. Premiér na sněmu zopakoval, že by se měly o desetinu zvednout tarify ve školství a zdravotnictví. Pro ostatní profese ČSSD podporuje pět procent. „Chceme dát ve vládě jasný signál, že v době růstu je čas přidat na mzdách a platech, aby hospodářský růst pocítili spravedlivě všichni,“ prohlásil předseda vlády.

Premiér Sobotka ve svém vystoupení na sněmu poděkoval odborářům i za kritiku, kterou považuje za konstruktivní. Vnímá ji i jako zpětnou vazbu a cenné informace o tom, co se ve firmách a úřadech děje. Sám je od doby, kdy byl mistrem financí členem odborů a podporoval i ustavení odborové organizace na Úřadu vlády ČR.

Předseda ČMKOS Josef Středula ocenil a zároveň poděkoval premiérovi i jeho vládě za to, že se zasloužila o takovou úroveň sociálního dialogu, která tady nikdy před tím nebyla.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-