Společnost se zaměřuje na velmi přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů v různých oborech, zejména pro podmořskou těžbu ropy, jaderné elektrárny a ostatní strojírenskou a hutnickou výrobu.

SMVAK

Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. 95 % pitné vody je vyrobeno z centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry ve třech hlavních úpravnách vody Ostravského oblastního vodovodu jako základního výrobního a distribučního systému zajišťující dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Tyto úpravny se nacházejí ve Vítkově-Podhradí, Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí a ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Surová voda je odebírána z údolní nádrže Kružberk v podhůří Jeseníků a vodních děl Šance a Morávka v Beskydech.

Ostravský oblastní vodovod je páteční vodárenský systém s délkou vodovodní sítě téměř 500 kilometrů, kapacitou úpraven vod 5360 litrů za sekundu, 121 vodojemy s kapacitou 302 060 m3.

Dodávky pitné vody jsou zajišťovány také v obcích s místními zdroji vody, jedná se například o některé obce na Opavsku, Frýdecko-Místecku nebo Třinecku. Dodávky vody jsou zajišťovány také pro město Ostrava, na jeho území vodu distribuuje společnost OVAK, a.s.

Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť v 76 obcích s celkovou délkou 1774 kilometrů. Na síť je prostřednictví kanalizačních přípojek napojeno více než 521 000 obyvatel. Společnost zajišťuje provoz 65 čistíren odpadních vod (61 mechanicko-biologických, 4 mechanických) s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den (ekvivalent pro 973 210 obyvatel).