Sociální dialog

Přední evropský výrobce technických tkanin spolupracuje se studenty technických oborů

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Přední evropský výrobce technických tkanin spolupracuje se studenty technických oborů

Podpora studentů technických oborů zaměřených na textilní průmysl je pro Kordárnu zcela přirozenou a do jisté míry i nutnou investicí do budoucnosti – dlouhodobě se totiž potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Kordárna tak sama aktivně vytváří můstek mezi vzdělávací a průmyslovou sférou a úzce spolupracuje se školami na úrovni univerzitního a středního odborného vzdělávání. Zároveň avšak razí teorii, že učení je celoživotní proces, a nezapomíná ani na své stávající zaměstnance, kteří se v rámci nejrůznějších nadstandardních školení posouvají ve svém oboru dál.

Pod taktovkou interních lektorů Kordárny se tak zaměstnanci vzdělávají v oblasti technologie, kvality, nakládání s odpady, daní, účetnictví, celní problematiky, pracovního práva nebo obchodního vyjednávání. „Ač nám to zákon přímo neukládá, naši zaměstnanci potřebují být informováni o legislativních změnách a novinkách v těchto oblastech, ale také rozvíjet své schopnosti a nestagnovat," říká Mgr. Jana Lejsková, manažerka lidských zdrojů v Kordárně. Díky evropské dotaci je právě letošní rok 2014 na nejrůznější školení ve společnosti sídlící ve Velké nad Veličkou opravdu bohatý. „Některé oblasti jsme dlouho neškolili a citelně nám to chybí. Díky evropské dotaci si ale budeme moci dovolit pozvat k nám ty nejlepší odborníky na technologie," upřesňuje Jana Lejsková. V době, kdy se k nám tlačí odborníci z východu, kdy zkušení odborníci stárnou a textilní technologie na školách téměř vymřely, jsme v situaci, že se na vzdělání musíme soustředit ještě více než doposud.

Reakcí na mizivou nabídku textilních oborů a zároveň dobrým příkladem podpory absolventů odborných středních škol je spolupráce Kordárny s brněnskou Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb, která nabízí zkrácené jednoleté studium v učebním oboru Výrobce textilií. Tento projekt vznikl v rámci Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) a ve spolupráci se společností Nová Mosilana. "Díky spolupráci s odbornou školou v Brně se nám bude lépe dařit získat studenty a následně zaměstnance kvalifikované v našem oboru. Vedle teoretických znalostí technologií a materiálů absolventi tohoto oboru mimo jiné potřebují i kratší dobu na zapracování ve výrobě," říká Jana Lejsková. Výhodou jednoletého učebního oboru je pro studenty také fakt, že ve škole tráví pouze jeden den v týdnu, zbylé pak na praxi přímo v Kordárně, která také studentům nabízí měsíční stipendium ve výši 1 500 korun a příspěvky na obědy. „Věříme, že vystudovat obor, kterým se v širším místě bydliště zaručeně uživíte, má smysl. Studentům oboru garantuje Kordárna pracovní místa, což je v dnešní době spíše ojedinělou výjimkou," dodává Lejsková.

Kordárna má ambici vychovat technicky vzdělané pracovníky v textilním oboru i z absolventů nebo stávajících studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedním z nich, který tento absolventský program odstartoval svou stáží v Kordárně, byl například Martin Bárta: „Měl jsem štěstí, protože pouze s bakalářským titulem a bez praxe se práce hledá těžko. Nicméně dostal jsem možnost zaučit se jako plánovač a tím začala moje cesta v Kordárně," vysvětluje své první kroky Martin a dodává: „Ačkoliv jsem dnes již inženýr v oboru konstrukce technologických zařízení, což má k textilnímu průmyslu poměrně daleko, rozhodl jsem se v Kordárně zůstat. Poměrně hodně jsem se toho naučil a nechtěl jsem tyto zkušenosti zahazovat." Kromě odborných praxí a brigád nabízí Kordárna pro vysokoškolské studenty také vedení bakalářských a diplomových prací.

KORDÁRNA Plus, a. s. je lídrem mezi evropskými výrobci technických tkanin. Šedesátiletá historie společně s důrazem na inovace a kvalitu dělá ze společnosti partnera těch nejprestižnějších značek. Tkaniny z KORDÁRNY Plus se používají v pneumatikách všech světových výrobců, v dopravníkových pásech a karbonových aplikacích, například v konstrukcích letadel. Růst společnosti zaručují investice do technologií a kariérního rozvoje zaměstnanců.

-lhe-

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?