OC PLAZA 1

Patnáct firem, které se na výstavě prezentují, využívá této možnosti pro oslovení potenciálních zaměstnanců, ale také pro propagaci technických oborů. „Prakticky u všech technických profesí dnes pociťujeme nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Čím vyšší úroveň kvalifikace a užší specializaci požadujeme, tím je tento problém, bohužel, silnější. Jde o stav, se kterým se potýkají prakticky všechny firmy napříč strojírenskými obory, a to nejen v České republice. Pozitivem je, že tato nepříznivá situace nutí firmy více pracovat se studenty a mladými lidmi a postupně tak vzniká užší vazba mezi odborným školstvím a firmami,“říká Ing. Michal Zemko, PhD., výkonný ředitel společnosti COMTES FHT a.s.

Základem úspěšné personální politiky ve výrobním sektoru je právě spolupráce s odbornými učilišti, středními, vysokými i základními školami. „Společnost ETD TRANSFORMÁTORY a. s. v současné době spolupracuje se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou. S náhledem do budoucna máme obavy, že budeme mít problém s obsazením pozice navíječe cívek transformátoru,“ konstatuje David Beneš, personalista společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s.

Společnost COMTES FHT a. s. pravidelně spolupracuje především se strojními průmyslovkami v Plzni a v Tachově, příležitostně i s dalšími středními a základními školami. Studenti sem jezdí na exkurze, seznamují se s trendy v oblasti strojírenských technologií a se způsoby testování vlastností strojírenských materiálů. „Snažíme se mladým lidem představit technickou činnost jako dobrodružství vyplývající z poznávání a kreativní činnosti a zbavit je častých obav z nudné a suchopárné vědy. Někteří absolventi těchto škol dnes patří mezi naše klíčové zaměstnance,“ vysvětluje Ing. Michal Zemko, PhD.

Firmy, které se na putovní výstavě prezentují:

 • Alfmeier CZ s.r.o.
 • BORGERS CS spol. s r.o.
 • BRUSH SEM s.r.o.
 • COMTES FHT a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
 • invelt – elektro s.r.o.
 • JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
 • OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • RSF Elektronik spol. s r.o.
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • VALUE 4industry s.r.o.
 • VIZA AUTO CZ, s.r.o.