Na konferenci byly představeny výsledky projektu v podobě zpracovaných a podepsaných sektorových dohod. Během roku a půl bylo připraveno a relevantními partnery podepsáno celkem osm sektorových dohod pro vybraná odvětví s celorepublikovým dosahem, třináct regionálních sektorových dohod pro všechny kraje České republiky mimo hl. město Prahu a jedna Národní dohoda, která se zaměřuje na systémová a efektivní řešení závažných problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni.

Po vzájemné diskusi se účastníci shodli, že uzavřené sektorové dohody jsou skutečným nástrojem ke změně situace na trhu práce. Pomocí sektorových dohod bude docíleno stavu, kdy budou školy opouštět absolventi bez potřeby okamžitého doškolování a zaměstnavatelé získají tolik potřebné kvalifikované pracovníky.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.