K jejich získání jim pomůže Národní soustava povolání (NSP), což je otevřená databáze informací o potřebách trhu práce.

Deník Právo zjistil, že soustava obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a kompetencích, které jsou pro ně požadovány.

Vytvářejí ji zaměstnavatelé a jejím garantem je stát. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II (NSP II) je realizována v rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních v České republice, například jejich pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje o mzdovém ohodnocení, volných místech a další užitečné informace.

“Hlavním přínosem projektu je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů,” citoval deník Právo ninistra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Zaměstnavatelé mají nejpřesnější informace o potřebách trhu práce, a proto jsou stěžejním aktérem Národní soustavy povolání – vytvářejí ji prostřednictvím tzv. sektorových rad.

„Požadavky zaměstnavatelů a jejich organizací nejpřesněji vystihují potřeby trhu práce, proto společně s ministerstvem práce a sociálních věcí aktivně hledají východiska a řešení za účelem vytváření celostátního ‚zadání‘ pro vzdělavatele a aktéry trhu práce obecně,” vysvětlil Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V současnosti je ustaveno 29 sektorových rad, které sdružují významné zástupce zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje. Tyto rady pokrývají již kompletně celou oblast činností trhu práce v ČR a na jejich práci se nyní podílí více než 1000 odborníků. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II (NSP II) je realizována v rámci projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Realizátorem je sdružení, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a společnost Trexima.

-red-