Ode dneška ženy v Evropě přestávají vydělávat a až do konce roku budou chodit do práce, aniž by dostaly zaplaceno. Podle výpočtů Evropské komise mají ženy za stejnou práci jako muži o 16,3 procenta nižší plat, což v praxi znamená, že 59 dní v roce pracují “zadarmo”.

Česko je zemí, ve které jsou rozdíly v platech mezi muži a ženami za stejnou práci jedny z největších v EU. Horší už je situace pouze v Rakousku a Španělsku. Ženy v Česku tak chodí do práce, aniž by dostaly zaplaceno, už zhruba čtrnáct dní. Rozdíly v platech navíc rostou s věkem a v penzi už berou ženy o 39 procent nižší důchody než muži.

Méně peněz i příležitostí

“Rovnost mezi muži a ženami je jedna ze základních hodnot Evropské unie, tento den nám ale připomíná, že se neodráží v praxi,” uvedla eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová. Ta se dnes zúčastní zasedání české vlády a s ministry a premiérem chce mimo jiné mluvit právě o postavení žen v české ekonomice.

Česko je také zemí, kde se ženy těžko na pracovní trh vůbec dostávají. Ze srovnání s Evropou vyplývá, že je v zemi jeden z největších rozdílů mezi zaměstnaností mužů a žen. Ženy často dlouho pečují o děti nebo stárnoucí rodiče a jejich návrat do práce bývá komplikovaný.

I když stát dovoluje, aby šel na rodičovskou dovolenou místo ženy muž, podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí pouze 1,8 procenta rodičovských příspěvků pobírali v roce 2014 muži.

Za málo zkrácených pracovních úvazků nebo nedostatek školek a jeslí kritizuje přitom Evropská komise Česko dlouhodobě. “Po léta zde nebylo sladění rodinného a pracovního života významným tématem, které by se promítlo i do legislativy,” přiznal premiér Bohuslav Sobotka. “Jsem rád, že se ministryni práce Michaele Marksové podařilo prosadit například zákon o dětské skupině, který by měl rodičům pomoct.”

Ministerstvo připravuje také týdenní otcovskou poporodní péči nebo “mikrojesle”, ve kterých by mohly být až čtyři děti od šesti měsíců, o něž by pečovala jedna osoba.

Evropská komise chce teď začít státy tlačit k tomu, aby podobná opatření nezůstávala pouze na papíře. “Komise chce pracujícím rodičům pomoct. K tomu je potřeba zajistit cenově dostupnou péči o děti, bojovat s neflexibilními pracovními úvazky a zajistit větší motivaci pro muže, aby se zapojili do rodinných povinností,” uvedla Jourová.

Kvóty ne, tvrdí ANO

Jedním z pokusů Evropské komise, jak zahájit debatu o špatném postavení žen na trhu práce, je také zavedení kvót pro ženy v řídicích a dozorčích radách velkých firem. I když se nejedná o umělé dosazování žen do čela firem, ale pouze o požadavek transparentnějších výběrových řízení, je Česká republika mezi několika státy, které směrnici v EU blokují. Žena má přitom dostat přednost před mužským kandidátem jen tehdy, pokud je stejně nebo lépe kvalifikovaná, a firmám za nedosažení 40procentní kvóty nehrozí žádný postih.

Česko by se navíc mohlo stát už v prosinci zemí, která o dalším životě návrhu rozhodne. Svůj postoj podle zákulisních informací v Bruselu v tuto chvíli přehodnocuje Německo. Pokud by se Berlín vyslovil pro, stačil by už jen hlas jednoho z menších států, tedy například Česka. Nohy ale eurokomisařce paradoxně podkopává její vlastní strana. ANO kvóty zatvrzele odmítá, i když zbytek koalice by pro směrnici ruku zvedl. Je proto možné, že dnes využije Jourová svou návštěvu ve vládě k tomu, aby kolegy z ANO o správnosti směrnice přesvědčila.

Co si myslíte o rozdílu v platech mezi muži a ženami?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-