Firma v březnu po zveřejnění jednotného zadání závěrečné zkoušky zpracovala jednu praktickou otázku a žáci si losovali ze 3 otázek praktických, z toho 1 firemní. Zadání zkoušky bylo připraveno dle požadavku a potřeb firmy tak, aby naplňovalo požadavky kladené na jednotné zadání závěrečných zkoušek v daném oboru po stránce formální i obsahové.

-lhe-